Jouw digitale nalatenschap

Als we het over nalatenschap hebben, dan denken we al snel aan fysieke spullen en de financiële erfenis. Maar wat gebeurt er met sociale media-accounts zoals Facebook, Twitter en Instagram? Een herinnering van facebook om iemand te feliciteren is fijn, behalve wanneer die persoon er niet meer is. Daarom geven we je een checklist om jouw digitale nalatenschap te regelen.

Wat is digitaal nalatenschap?

Digitaal nalatenschap is eigenlijk alles wat je achterlaat aan online data. Dit zijn zaken die zijn opgeslagen in de cloud, zoals e-mails, foto’s en video’s of muziek bij een streamingdienst. Ook je telefoon of de laptop en USB’s en harde schijven waarop jouw digitale herinneringen te vinden zijn vallen hieronder.

De checklist

Deze checklist kan je gebruiken om jouw digitale nalatenschap goed achter te laten, zodat nabestaanden bij jouw belangrijke data kunnen.

  • Maak een overzicht van jouw accounts en mailadres(sen)

Denk hierbij niet alleen aan sociale media-accounts en accounts op steamingdiensten, maar ook aan accounts op apps die je via de app store hebt aangeschaft of gedownload en accounts bij andere apps op je telefoon. Dit kunnen bijvoorbeeld nieuwssites of webshops zijn. Ga daarnaast na welke e-mailadressen je allemaal in gebruik hebt.

  • Ben je ZZP’er? Noteer dan ook gegevens van specifieke online omgevingen

Zoals DigiD, verzekeringen, internetbankieren, belastingzaken en domeinnaamregistraties.

  • Noteer waar je jouw bestanden opslaat

Houd hierbij niet alleen rekening met de cloud, maar ook aan andere services waar je bestanden kunt hebben opgeslagen (zoals Dropbox of Google Drive).

  • Noteer per account wat ermee moet gebeuren

Zo kun je bepaalde accounts of abonnementen misschien al opzeggen, of ervoor kiezen deze over te dragen aan nabestaanden of te laten verwijderen.

Facebook heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om in te stellen wat er moet gebeuren met jouw account wanneer je bent overleden. Je kunt het account laten omzetten in een herdenkingsaccount en dit door een dierbare laten beheren.

Instagram accounts kunnen na het overlijden een herdenkingsstatus krijgen. Net als op Facebook komt er dan achter de accountnaam te staan: “Ter nagedachtenis aan”. Zo blijven jouw herinneringen beschikbaar voor je geliefden.

  • Noteer je wachtwoorden en deel deze

Je kunt je wachtwoorden bewaren in een notitieboekje, in een online document en dit delen, of bewaren in een kluis of bij de notaris laten vastleggen in je testament.

Een handige manier om je wachtwoorden te delen is via een wachtwoordmanager. Die bewaart al jouw inloggegevens in een digitale kluis. Zo hoef je nog maar één wachtwoord te onthouden (en te delen), namelijk die van de wachtwoordmanager.

  • Zet je belangrijkste profielen en accounts over op hetzelfde e-mailadres

Mocht je accounts en profielen hebben op verschillende e-mailadressen, dan is het aan te raden om alles om te zetten naar hetzelfde e-mailadres. Op die manier kan degene die jouw digitale nalatenschap regelt inloggen op dit e-mailadres en via die weg desnoods nog de optie “wachtwoord vergeten” gebruiken als er accounts of profielen opduiken waar geen wachtwoord van bekend is.

  • Maak je wensen kenbaar

Bespreek je wensen met je dierbaren. Zorg dat zij op de hoogte zijn van wat je wilt dat zij wel of niet van jou te zien krijgen na jouw overlijden.

Hoe zit het met je privacy na overlijden?

In Nederland geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierin staat wat organisaties moeten doen met het verwerken van jouw persoonsgegevens. Deze regels en rechten zijn alleen van toepassing op personen die in leven zijn. Gegevens van overleden personen worden dus niet beschermd op grond van deze verordening.

Een officieel recht op privacy heb je dus niet meer na je overlijden. Het is daarom verstandig om na te denken over wat je met jouw data wilt als je nog in leven bent. Mogen jouw nabestaanden bijvoorbeeld jouw WhatsApp gesprekken lezen? Daarom is het laatste punt op de checklist: maak je wensen kenbaar.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Uitgelicht artikel

Mijn verhaal

Dit is mijn verhaal over hoe ik Inside Memories ben gestart. Een persoonlijk verhaal met uitleg over mijn missie om te inspireren.

Lees meer >
Recente artikelen